Viking Redningstjeneste

Viking Redningstjeneste er ein leiande aktør innan bilberging med 170 servicestasjonar og over 500 bergingsbilar fordelt over heile Norge. Viking har samarbeidsavtalar med dei fleste bilmerker og forsikringsselskap som sikrar deg hjelp ved skade eller ulukke.

Får du problem med bilen kan du heile døgnet ringe Viking Redningsteneste på gratis nummer 06000 eller direkte til Viking Stryn på tlf 970 82 373

Medlemsskap

Med medlemskap i Viking Redningstjeneste er du fulldekka dersom uhellet skulle vere ute og du treng assistanse til køyretøyet ditt. Medlemskap gjev deg dekning utover di bilforsikring og som Vikingmedlem betaler du heller ingen egenandel.

Ingen veghjelp kan garantere mot trøbbel, men dersom du først får problem, er det viktig at du får rask hjelp og at du kjem deg vidare dit du skal. Med Viking medlemskap får du hjelp uansett årsak; du får hjelp både på heimeadresse og ute på vegen slik at du kjem deg videre dit du skal. Hvis det skulle vere naudsynt får du dekka leigebil, overnatting eller heimreise.

Følg linken under for å bli Viking medlem:

http://www.vikingredning.no/innmelding.aspx


For meir informasjon ta kontakt med Viking Redningstjeneste.